Home » zwemtoernooi

Arnhem 25 september 2019

 

Beste sportvrienden,

Het is bijna weer zover, op 23 november 2019 houden we ons jaarlijks zwemtoernooi. Wij nodigen jullie hierbij van harte uit om hieraan deel te nemen.

De wedstrijden worden gezwommen in het zwembad “De Grote Koppel”, Olympus 26 te Arnhem.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In verband hiermee is op het inschrijfformulier de volgende kolom toegevoegd.

“De vereniging gaat akkoord dat foto's, gemaakt tijdens het toernooi, geplaatst mogen worden in het clubblad van de ISVA.”

U wordt verzocht per deelnemer aan te geven of u ermee instemt dat de foto gepubliceerd mag worden.

 

LET OP!!!!!. Het toernooi begint ‘s middags.

11.45 uur Aanmelden

12.00 uur Toegang tot kleedkamers

12.30 uur Briefing

12.40 uur Inzwemmen

13.00 uur aanvang wedstrijden

 

Op het programma staan schoolslag, rugslag en vrije slag over 25 en 50 meter. Het toernooi wordt afgesloten met 6x25 meter estafette als hiervoor genoeg belangstelling is.

Het maximum aantal deelnemers hebben wij, vanwege de capaciteit van het zwembad, op 125 gesteld. Dat betekent vol = vol.

Na afloop ontvangen alle deelnemers een oorkonde met hun tijden per gezwommen afstand. De oorkondes worden tussen 16.30 uur en 17.00 uur uitgereikt. Mogelijk komt hierbij …….????

Wij willen graag van jullie weten of jullie aan onze wedstrijd meedoen en zo ja, met hoeveel deelnemers.

Bij deze brief sturen we alvast een lijst waarop u de namen en de gegevens en de tijden van de deelnemers kunt noteren.

 

De kosten zijn € 7,50 per deelnemer, u kunt dit overmaken op girorekening NL78INGB0000720393 t.n.v. ISVA te Arnhem. Wij verzoeken u om dit voor de toernooidatum overmaken. RESTITUTIE WORDT NIET VERLEEND ONGEACHT  DE REDENEN.

 

Wij ontvangen graag jullie inschrijfformulier uiterlijk voor 9 november 2019 op onderstaand adres retour.

Jullie ontvangen daarna zo snel mogelijk de routebeschrijving en andere belangrijke zaken.

Onderstaand het formulier.

 

Met vriendelijke groet, namens de toernooicommissie van de ISVA,

 

Peter Kusters,

Van Eyckstraat 5

6921MN Duiven

0316 283133

p.kusters3@chello.nl