Welkom op onze website 

ISVA is de afkorting voor Invaliden Sportvereniging Arnhem en omstreken. Op deze website vindt u veel informatie over het sportaanbod bij ISVA.

Onze leden hebben allemaal een beperking. De ernst van de beperking doet er niet toe, ISVA is er voor de mens die wil sporten. ISVA wil één vereniging zonder drempels zijn. Wij zijn niet tegen de “gewone” sportverenigingen, in tegendeel. ISVA werkt samen met deze verenigingen en met de sportbonden. Wij vinden het belangrijk dat een sporter zich thuis voelt bij een vereniging, welke dat ook is. Onze leden komen uit vele gemeenten, zoals de naam al aangeeft Arnhem en omstreken. De vereniging is gevestigd in Arnhem, al ons sportaanbod is daarom in Arnhemse accommodaties.

Als u zich aangesproken voelt door het aanbod van ISVA, neemt u dan contact op met de contactpersoon die bij de betreffende sport genoemd wordt. Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of de ledenadministratie. U wordt graag verder geholpen. Hopelijk kunnen we u binnenkort welkom heten op één van onze sportavonden.

De vrijwilligers van de ISVA hebben allemaal een VOG verklaring en onderschrijven de protocollen voor veilig sporten. Tevens hanteren we tijdens de sportbijeenkomsten het "vier ogen principe" . Dit om vervelende situatie te vermijden.

Voor de sportavonden geldt dat we beperkte mogelijkheden hebben voor de ondersteuning bij aan en uit kleden (zoals bij zwemmen). Als u meer hulp nodig heeft is het verstandig vooraf te overleggen.

De ISVA kan al dit werk met zoveel vrijwilligers doen voor een lage contributie door steun van:

RSIN nummer: 8157.46.878