De ISVA heeft geen aparte vertrouwenspersoon. De voorzitter is beschikbaar indien er vragen of problemen zijn. Hij is bereikbaar vian isva.voorzitter@gmail.com of 06-51467289.

Verder verwijzen we graag naar de vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Zie daarvoor hieronder.

 

De missie van NOC*NSF is het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van mensen met een beperking tot vrijwilliger en fan. Dat betekent ook het realiseren van een sociaal veilig sportklimaat. Daarom ondersteunt NOC*NSF de campagne ‘Blijf je stil of praat je er over?’ van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Bij het Centrum Veilige Sport Nederland kunnen sporters, begeleiders, trainers, ouders en bestuurders terecht voor advies en het melden over grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld (seksuele-) intimidatie, pesten of discriminatie. Wanneer je iets ziet of meemaakt waarvan je niet zeker bent of het kan is het belangrijk hierover het gesprek aan te gaan. Die boodschap wil het Centrum Veilige Sport met behulp van hun nieuwe campagne aan alle sporters uitdragen. Dat kan niet zonder inzet van de sportbonden en jullie verenigingen, samen zorgen we voor een veilig sportklimaat.

Centrum Veilige Sport Nederland heeft een scala aan materialen ter beschikking gesteld die gebruikt kunnen worden om sociale veiligheid en preventie bespreekbaar te maken en om het meldpunt van het CVSN onder de aandacht te brengen. 

Komend jaar zal er onder andere via  social media campagnes met grote regelmaat aandacht voor sociaal veilige sport komen door het Centrum Veilige Sport Nederland. Op de website van het Centrum Veilige Sport vind je meer informatie over de campagne en download je gemakkelijk de campagnematerialen. De materialen en templates zijn ook via Sportbase beschikbaar voor de sportbonden en gemeente, en via Clubbase voor de verenigingen. 

Voor informatie over preventieprogramma’s, opleiding en de regeling gratis VOG, en voor signalen rondom incidenten kun je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport via centrumveiligesport@nocnsf.nl of 0900 20 25 590.