Home » info » vertrouwenspersoon

De ISVA heeft geen aparte vertrouwenspersoon. De voorzitter is beschikbaar indien er vragen of problemen zijn. Verder verwijzen we graag naar de vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Zie daarvoor hieronder.


Vertrouwenspersoon
Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan gratis een beroep op hen doen. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Wanneer je niet weet wie je Vertrouwenscontactpersoon is, of wanneer je niet met je Vertrouwenscontactpersoon bij sportverenging of sportbond wil spreken of wanneer het om een ernstige melding van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om via het Vertrouwenspunt in contact te komen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF.
Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, dan adviseren we via het Vertrouwenspunt Sport contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met een vertrouwenscontactpersoon van je vereniging of van je bond, dan kan deze je ook doorverwijzen naar het Vertrouwenspunt Sport, of daar zelf naar toe bellen om advies te krijgen.

In contact komen met een vertrouwenspersoon?
Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informatie.

Vertrouwenspersonen voor slachtoffers (en ouders van slachtoffers)
Voor slachtoffers van seksuele intimidatie zijn er speciale vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen (zowel mannen als vrouwen) zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om dit vertrouwenswerk te doen.

Wat doet de vertrouwenspersoon voor slachtoffers?
Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Vertrouwenspersonen voor beschuldigden
Er zijn vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Zij zijn er voor mensen die daadwerkelijk van seksuele intimidatie worden beschuldigd. Maar bij hen kunnen ook mensen terecht die zich afvragen of ze misschien de grens van het toelaatbare overschrijden. Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp, of ondersteuning wil bij de behandeling van een klacht die tegen hem/haar is ingediend, kan gratis een beroep op hen doen.

Wat doet de vertrouwenspersoon voor beschuldigenden?
De vertrouwenspersonen zijn geen advocaten voor beschuldigden. Ook spelen zij niet de rol van politieagent, rechter of therapeut. Ze bieden wel een luisterend oor en zoeken samen met jou naar oplossingen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen kunnen beschuldigden ook ondersteunen bij gesprekken naar aanleiding van een klacht.

Adviseurs
Als je zelf geen slachtoffer bent van seksuele intimidatie, maar wel te maken hebt met een vermoeden, melding of klacht, kun je terecht bij een speciale adviseur. Verenigingsbestuurders, trainers, leden, bonden en ook ouders van sporters kunnen gratis een beroep op hen doen. Adviseurs zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om dit werk te doen.

Wat doet de adviseur?
Met de adviseur bespreek je de situatie waarmee je te maken hebt. Vervolgens adviseert hij of zij je over de stappen die je kunt nemen, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Je krijgt advies, maar het blijft aan jou om te bepalen wat je doet. De adviseurs kunnen ook de vereniging of bond ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een vaste procedure, waarmee kan worden opgetreden tegen vormen van seksuele intimidatie.