Lidmaatschap

 Lidmaatschap van de ISVA geeft recht op deelname aan verschillende takken van sport. Ook bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan diverse sportwedstrijden of competities. De contactpersonen of trainers kunnen u hier alles over vertellen.Overigens is het altijd mogelijk om eens een vrijblijvend een kijkje te komen nemen, de sfeer te proeven en eventueel een keer mee te doen.

De contributie bedraagt:

Voor junioren en voor senoiren € 14,00 per maand

Deze bedragen gelden voor 1 sportactiviteit; voor elke sportactiviteit meer bedraagt de contributie € 2,50 per extra sport per maand. We hanteren een opzegtermijn van een maand.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van incasso's.

Voor meer informatie over aanmeldingen en de wijze van betaling kunt u emailen naar het secretariaat van de ISVA.

Graag onder vermelding van volledige naam en adres, alsmede de sport(en) van uw keuze.

Leden met een GelreCard kunnen in aanmerking komen voor een reductie. Vraag de penningmeester voor nadere details.

Opzeggen

Opzeggen kan uitsluitend bij de ledenadministratie. Via de mail isva.leden@gmail.com of via de mail bij de sportleiding. We hanteren een opzegtermijn van een maand. Onder formulieren vindt u een opzegformulier.

Kijk op formulieren om u aan te melden.

Iban voor contributies en donateurs

NL58INGB0001559803

t.n.v. ISVA te Arnhem.